"MARTINS BREV" FICK HEDERSOMNÄMNANDE
AV BOHUSLÄNS HEMBYGDSFÖRBUND

Förra året gav vår hembygdsföreningen ut boken Martins brev.
Bohusläns hembygdsförbund har nu gett boken ett hedersomnämnande i samband med sitt årsmöte 2018.

När Martin Kristenson under några år, vid förra sekelskiftet, bodde i Wasa i Finland skrev han och fick en hel del brev från vänner och släktingar. Hans barnbarn Ylva Weimar har hans brev i sin ägo. Via en artikel i Torslanda-Tidningen för några år sedan fick vi även ta del av brev som Martin skrivit till Axel Johansson, då nämndeman, boende i Torslanda. Genom att läsa dessa brev får man en god bild av hur livet var vid denna period. Hembygdsföreningen gav förra året ut en bok, som beskriver vilka personer som medverkade i brevskrivningen och alla brev. Den som gjort det mesta arbetet med att scanna brev, skrivit av brev, satt ihop texter, redigerat och gjort layouten är Pia Magnusson, skribent på Torslanda-Tidningen.
– Det började med att några i styrelsen i hembygdsföreningen ombads korrekturläsa texten som Ylva Weimar hade renskrivit från breven, säger Pia. Jag var en av dem som med stort intresse läste avskrifterna. Vilka härliga brev! Gamla händelser som kändes som om de var skrivna i går.
Under en fyraårsperiod skannade jag brev och kuvert, lusläste breven med förstoringsglas, ord för ord, bokstav för bokstav och skrev av flera brev som inte var nedskrivna. Sedan var det layouten. Först var det tänkt med en enkel bild på Martin samt en boktitel. Men det kändes mer givet att få fram alla vackra kuvert och några av breven med vacker handstil som inte fick plats i boken.
Det har även visat sig att Pia på långt håll är släkt med Martin och hans syskon.

Ständig påminnelse om att skriva snart.
Ylva Weimar hade äran att ta emot priset på Bohusläns hembygdsförbunds årsmöte i Tanum.
– Jag blev väldigt glad och hedrad över denna utmärkelse, berättar Ylva. Vi är flera som varit involverade men framför allt Pia från hembygdsföreningen. Det betyder mycket och genom uppskattning är det tacksamt för de som arbetar med vår lokala historia.
Motiveringen som hembygdsförbunden tagit fram lyder: "En god idé att publicera en brevsamling, som är ett tidsdokument som berättar om personer och platser och relationerna dessa emellan. Som läsare blir man nyfiken på platserna som beskrivs. Boken ger en bild av en tid då brevskrivande fyllde en viktig funktion i relationen mellan människor, och att personerna vars brev publiceras i boken var goda brevskrivare gör den extra läsvärd. Fint tryck och extra plus för ordlista."
– Det är jättekul att boken uppmärksammats och vi fått hedersomnämnande, avslutar Pia.

Urban Jansson

Vill du köpa boken, beställ HÄR.

-

Tillbaka.

© BjörlandaTorslanda Hembygdsförening © - senast uppdaterad 2018-05-08 wbr