INDEX för "Hisingsbygd", vår årsskrift.
1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999,
2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
(förklaring till dessa årtal).

År
Sida
Artikeln heter eller handlar om...Skribent
1981
1, 2-3
Om föreningens start, verksamhet, samt om sigilletRedaktionskommittén: Arvid Edvardsson, Claes Kennroth och Karl-Östen Sjöholm.
1981
4-5, 6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16.
Båttrafiken till Hjuvik och andra bryggor i Torslanda sockenDag Almén.
1981
17, 18-19
Hjuviks brygga"Lulle"
1981
20-21, 22
Hästeviks gästgivaregårdClaes Kennroth
1981
23, 24-25, 26-27, 28-29, 30-31.
Lilleby och laga skiftetLars Andersson, Arvid Edvardsson och Claes Kennroth
1981
32-33
Hisingsboarna och politiken Karl-Östen Sjöholm
1981
33, 34.
Var rädd om stengärdesgårdarnaKarl-Östen Sjöholm
1981
34-35, 36.
Hur vi börjadeClaes Kennroth.
1981
37, 38-39.
Björlanda-Torslanda ur dagstidningarna
1981
40
Karta över södra Bohuslän från 1638
1982
1-2
VerksamhetsberätelseDoris Dahlström och Karl-Östen Sjöholm
1982
3-5
De sista bebodda jordkulorna på V. HisingenClaes Kennroth
1982
7-15
Det gamla Torslanda. I. Vägar, gårdar och människorClaes Edvald Wessberg
1982
16-27
Kvistljungeby i 150 årLars Andersson och Arvid Edvardsson
1982
28-30
Namnet KvistljungebyKarl-Östen Sjöholm
1982
31-38
En biskop i Björlanda på 1500-talet, (1594)Karl-Östen Sjöholm
1982
39-42
Ur dagstidningarna 1981
1983
4
Årsberättelse 1982
1983
5
Det gamla Torslanda. II. Vägar, gårdar och människorClaes H Wessberg
1983
15,34
Några folksägner från Björlanda och Torslanda, (ur C-M Bs bok tryckt 1947)Carl-Martin Bergstrand
1983
16
Signalberget på Hisingen, (Telegrafberget).Sven Schånberg
1983
18
Östergärde - Steneby, en historisk översiktLars Andersson & Arvid Edvardsson
1983
24-25
Karta över Hisingen mm, (ur karta över Bohuslän år 1673)Kietell Classon Felterus
1983
32
Ett båtsmanskontrakt
1983
35
En biskop i Björlanda på 1500-talet, (1597)
1983
40
Våtängen vid HjuvikÅke Almén
1983
42
Ur gamla protokoll, Torslanda 1797, 1736, 1779 och 1780
1983
43-46
Tidningskrönika 1982
1983
47-48
"De ble ett fint trä"

"Lulle"

1984
3

Årsberättelse 1983

1984
5
Det gamla Torslanda. III. Vägar, gårdar och människorClaes H Wessberg
1984
22-31
Hembygdsföreningens strävan att bevara vår äldre byggnadskulturClaes Kennroth
1984
32
Berättelser från Björlanda på folkmål I Axel Pontus Johnsson Rosén
1984
34
Ur vårt brevarkivClaes Kennroth
1984
37
Lilla Varholmen. Minnen från en skärgårdsöBengt Petersson
1984
43
Davids liar"Lulle"
1984
44
Tidningskrönika 1983Karl-Östen Sjöholm
1984
48

Karta med beskrivning, Charta öfver Sillsalterie Wärcket in Lilla Warholms Wik

1985
5
Amhult - från bondebygd till hembygdscentrumClaes Kennroth
1985
30
Anteckningar om odling och odlingsredskap i Björlanda socken på 1870-talet, del 1Axel Rosén
1985
34
Det gamla Torslanda, del 4, (faster i Slängen m.fl.) Claes Kennroth
1985
46
Ur vårt brevarkiv
1985
51
Edvin pratar julminnen"Lulle" 22/12 1951
1986
4
Första året på hembygdsgårdenClaes Kennroth
1986
14
Ur vårt brevarkiv
1986
17
Dialekt på västra HisingenArvid Edvardsson
1986
22
Folktro och sägner i det gamla Torslanda, del 1Claes Kennroth
1986
25
Minnesbilder från min mors barndoms- och uppväxtårAnna Almdahl
1986
37
Smeden Hedeskog i BjörlandaAxel Rosén
1987
19
Ur vårt brevarkiv
1987
22
Dialekt på västra HisingenArvid Edvardsson
1987
25
Folktro och sägner i det gamla Torslanda, del 2Claes Kennroth
1987
31
Minnesbilder från min mors barndoms- och uppväxtår, del 2Anna Almdahl
1988
20
August i Lossby berättarH.T. 24/12 1952
1988
23
Ett köpebrev på pergament från 1625
1988
25
Folktro och sägner i det gamla Torslanda, del 3Claes Kennroth
1988
28
Ur vårt brevarkiv
1988
30
Prästgården som blev församlingshemBoris Bengtsson
1989
19
Fiskaren Edvin Holst berättar släkthistoriaClaes Kennroth
1989
39
Ur vårt brevarkivClaes Kennroth
1989
41
Folktro och sägner i det gamla Torslanda, del 4.Claes Kennroth
1989
43
Odling och odlingsredskap i Björlanda socken p 1870-taletAxel Rosén
1990
12
Ur vårt brevarkivClaes Kennroth
1990
14
Släktmöte i Röra 1990, (ättlingar till Bengt Persson f.1735)
1990
16
Ortsnamn och dialektordArvid Edvardsson
1990
21
Syrhåla by, del 1Lars Nyström
1991
8
Ur vårt brevarkiv
1991
10
Flyget kör ut bönderna - idyll som försvinner... Morgon-Tidningen 11/2 1936
1991
16
En vandrande skräddares öde på Hisingen Claes Kennroth
1991
17
Syrhåla by, del 2, (fiske och havsbruk)Lars Nyström
1991
34
Ortnamn inom Syrhåla
1992
8
Båtsmän och BåtsmanstorpLasse Andersson
1992
16
Ur vårt brevarkiv
1992
19
100 år i Lilleby Norskog - en släkts historia Marianne Lindgren
1992
33
Häxor på HisingenSven Ericson
1992
36
Sevärt i Björlanda och Torslanda, (kyrkor, tusenåriga linden m.m.)Stig Andersson
1992
38
Ett år som styrelsesuppleantBertil Swahnberg
1993
9
Torslandaglimtar, (om sommargäster m.m.)Werner Wessberg
1993
15
Ur vårt brevarkivStig Andersson
1993
18
Cirkeln om BjörlandaBengt Hellström
1993
20
Sevärt i Björlanda och Torslanda, (Tors borg, Brånsålderssundet m.m.)Stig Andersson
1993
23
En resa i tid och fantasi, (om Björlanda kyrka) Rune Olofsson komminister i Björlanda
1993
37
Ur vårt klipparkiv, (Nitton drunknade sillsaltare gav Saltskagen dess namn)GP 20/6 1945
1994
8
En smittkoppsepedemi i Torslanda 1875Claes Kennroth
1994
10
Naturliga läkemedel - förr i tidenSven Ericson
1994
12
Ur vårt brevarkiv, (dikt om Emma Lorentzson (104:661) Claes Kennroth
1994
14
Sommar på HjuvikAstrid Ostrowski f. Almén
1994
20
HisingspotatisStig Andersson
1994
27
En flygplats föds...Stig Andersson, flygplatsdirektör
1994
36
En rundtur över Hisingen 1923Göteborgs-Trakten 30/11 1923
1994
39
Väderkvarnars saga på Hisingen snart all
1994
40
Ett besök på Hisingens äldsta ålderdomshem, (Lexby i Björlanda)
1995
10
Ur vårt brevarkiv, (Långholmen och Tullock)Claes Kennroth
1995
12
St. PorsholmenBertil Swanberg
1995
15
Minnen från min barndomsskola, (1942)Axel Rosén
1995
23
SläktforskningArne Berggren
1995
25
90-årig Torslandabo röker Riksblandning blandat med enbarkGöte (Göteborgs-Trakten 28/1 1944)
1995
31
En flygplats föds: del 2. "Den förstfödde växer..."Stig Andersson, flygplatsdirektör
1996
8
Hisings i Kärr - en släktgård med anorClaes Kennroth
1996
14
Ur vårt brevarkiv
1996
15
En händelse på L.Varholmen - för 183 år sedan
1996
16
En framgångsrik torslänning, (ur Lindholmens Varvshistoria)Hugo Hammar
1996
20
UtvandringStig Andersson
1996
23
Lilleby = Lillebybadet? (även Sillvik)Sven Bernhardsson
1996
25
En rundtur över Hisingen 1923, (forts. från 1994)
1996
29
Tullocks på Långholmen, TorslandaSol-Britt Slättberg
1996
32
Tullocks släktträdClaes Kennroth
1996
39
Tullock-pråmarna
1997
9
En lyckad jaktStig Andersson
1997
12
Bildkavalkad från åren som gått
1997
33
Ur vårt brevarkivClaes Kennroth
1997
36
Ett fattigöde i Torslanda 1855-1859
1997
37
Om inköpandet av Lexby Västergård 1888 så som fattiggård i Björlanda
1997
39
Förändring, (om förändringar häst/traktor och dess följder)
1997
42
Ett okänt foto från sekelskiftet, (foto på okänt torp)Claes Kennroth
1998
8
Text och noter till LysevalsenLelia 970215
1998
10
En gästgivartaxa från 1865 
1998
12
"Farfar åt garfågel till middag, själv matar jag frusna svanar"Knippla-Carlsson i GHT 20/11 1953
1998
14
Berättelser och historier berättade av Axel Carlsson Knippla "Lulle" (Karin Johansson)
1998
17
Ur vårt brevarkivClaes K
1998
22
Bohusskogen och de danska renässansbyggenaClaes Krantz i GHT 1953
1998
26
Bulycke under fyra sekel!Sture Larsson & Claes Kennroth
1998
32
En julbjudning till Thorslanda prästgård 1761 HTV 24/12 1925, C.T--s
1998
38
I minnet gömt, (påminnelse om gamla stigar, torp, ystning, tröskning m.m.)Sven Bernhardsson
1999
6
Kippholmen och Nordre älv, (del 1)Stig Andersson
1999
11
"Det skall vi fira". (Biskop Eysteinn av Oslo besökte Björlanda 1399)Rune Olofsson
1999
16
Jack the Rippers mord på Elisabeth Stride i LondonElisabeth Blume
1999
19
Snäckskalsfabriken i SillvikUlla Gustavsson
1999
21
Hålta AndalenBertil Swahnberg
1999
24
Breven från AmerikaTorsten Olsson
1999
33
Minnen från 40-50-taletTorsten Olsson
1999
38
Från oxvagn till flygplanUtdrag ur en bok av Knut Swensson, Werner Wessberg
2000
4
Ur vårt brevarkivClaes Kennroth
2000
5
Torsviken räddadWerner Wessberg
2000
6
Midsommarafton 23 juni 1939 i Hällsvik
2000
8
Med Landstorm på kustbevakningH. Genberg
2000
11
Vad hände 102:an under nattövning i HjuvikC.E.S.A.R.
2000
12
Amhult på 2000-talet - bildsvep (jordbruk med häst)
2000
16
Minnesbilder från Ivar i Änghagen

Åke Ivarsson

2000
17
Tänkvärt ur Åke Ivarssons släktbok, (Torslanda Mellangård 2:5 Änghagen)Åke Ivarsson
2000
20
Glimtar från SyrhålaMiljöminister Kjell Larsson
2000
22
Kippholmen och Nordre älv, (del 2)Stig Andersson
2000
29
Gården Sörgård i Hästevikur Disketten, Bengt Hedestierna
2000
30
Stagg (bete i ålkuporna)S. Fransson af Ekström
2000
32
Förteckning över skärgårdsverk i Torslanda socken ca år 1800 (sillsalteri och trankokeri)
2000
34
Minnen från senare tider 60-80-taletAugustes Leopolds Torsten
2001
4
En resa till Bohusläns Hembygdsförbunds årsmöte (010519) Sven och Gunvor Ericson
2001
5
Syrhåla, min barndomsby, söder om landsvägen, (Torslandavägen) Eva Andersson
2001
8
"Ditt och Datt och Retteratt"Harry i Boa, (GP 560128) av H Genberg
2001
12
"En sjuttioårings barnaminnen", ur Gamla Majpojkars förbunds skrift IX 1951Axel Rosén
2001
22
Båtsmän - fanns det i Björlanda och Torslanda? (Rapport 1 från projektet Båtsmansregistrering)Kjell Weber
2001
26
Intressanta personer i Hjuvik under första delen av 1900-talet, (fyrmästare Hilmer Helgesson
2001
29
Sven "Lätten" Eriksson 1884-1968, Tekla Eriksson ?-1966
2001
31
Dagbok från den 13 september 1937, (Nolvik i Björlanda)Mari-Anne i Nolvik
2001
32
Alltid finns det något att fira!Gun Johansson f. Andersson
2001
36
Ur vårt brevarkivClaes Kennroth
2002
3
Året på gårdenTorsten Olsson
2002
6
Ur vårt brevarkivClaes Kennroth
2002
8
Arendal räddade Nya Älvsborg (1719)Ur GP 20 mars 1965
2002
14
Rapport 2 från "Båtsmansregistreringen"Kjell Weber
2002
15
Upptäck din egen historia (släktforskning)Mona Frank
2002
18
Nödläget i Göteborgs Skärgård 1808-1876Natan Odenvik (GP 630513) CK
2002
22
Om ett fynd för ganska länge sedan, (hällmålningen i Torslanda)Pål Strand
2002
24
Min uppväxt i SyrhålaEva Andersson
2002
26
När storken kom till LillebySven Bernhardsson
2002
28
Stora Varholmen och F O LevanderErik Levander m fl
2002
38
Rapport från köket i Hembygdsgården (en vanlig torsdag) Kerstin Adner
2002
41
Rapport från projekt "Namn åt de döda"Kjell Weber
2003
4
Året på gårdenAugustes Leopolds Torsten
2003
6
Snäckskalsfabriken i SillvikSven Bernhardsson
2003
8
Krig och ransoneringAugustes Leopolds Torsten
2003
12
Julförberedelse och jul i Björlanda 1940Mari-Anne i Nolvik
2003
14
Gården "Bergens" i HästevikClaes Kennroth
2003
16
Ur vårt brevarkivClaes Kennroth
2003
18
När jag läste på HermodsVille Samuelsson
2003
28
Sillfiske med landvadSally Utbult / Claes Kennroth
2003
29
Sillfiske med drivgarnPontus Hansson / Claes Kennroth
2003
30
Utflyttade TorslandaborMargaretha Svensson
2003
34
Rapport 3 från "Båtsmansregistreringen"Kjell Weber
2003
34
Rapport från projekt "Namn åt de döda"Kjell Weber
2003
35
Rapport från projekt "Kyrkboksregistreringen"Kjell Weber
2003
36
Med buller och Bång (Kungl. Göta Flygflottilj på Säve) Stig Andersson
2004
6
Året på gårdenTorsten Olsson
2004
8
Årsmöte med Bohusläns Hembygdsförbund i UddevallaUlla Gustavsson
2004
10
Prosten Schougs sista brevClaes Kennroth
2004
13
Nybyggnation på gården Högen, "Lottkärr" i Torslanda by 1904-1905.Claes Kennroth
2004
14
Stenugnen på plats igenUlla Gustavsson
2004
16
Om ny bok "Hisingsbygd i förändring under 1800- och 1900-talen".Sven Bernhardsson
2004
18
Rapporter från olika projekt Kjell Weber och Carin Sjöberg
2004
21
På hemväg från skolan på trettiotalet Augustes Leopolds Torsten
2004
26
Myntfynd från Torslanda-Björlanda funna i jordBernts Adels Ture, Ture Adolfsson
2004
27
Vad är plåtmynt förnågot?Pelle Engelbrektsson
2004
28
Stadsmusets utgrävningar i Amhult, Johan Wigforss, Göran Larsson.Ulla Gustavsson
2004
32
Amhult - en tillbakablickUlla Gustavsson
2004
34
Skolfotoinventeringen, Hovgårdens skola 1922-1923Lasse Andersson
2004
35
Skolfotoinventeringen, Lekskolan Gamla Tumlehedsvägen, 1971-1972Lasse Andersson
2004
35
Skolfotoinventeringen, Torslandaskolan klass 7, 1976-1977Lasse Andersson
2004
36
Vit slavhandel i Göteborgs skärgård, av Natahan OdenvikGunna Alexandesson
2005
5
Björlanda-Torslanda Hembygdsförenings föregångare Bo Erikson
2005
6
Året på gårdenInga-Lill Holst
2005
8
Årsmöte i Bohusläns Hembygdsförbund hos Tjörns HembygdsföreningGunborg Sörqvist, Ulla och Lennart Gustavsson
2005
10
Julfirande på Torslanda Högen, "Lottkärr" under 1910-talet, Olga och Joel Jacobsson 
2005
12
Utgrävningar i Björlanda och TorslandaUlla Gustavsson och Elsebritt Filipsson
2005
14
Det blev just Björlanda, om Johan Albert Andesson Mari-Anne Smith
2005
17
Rapporter från våra olika projektKjell Weber
2005
18
Jakten som fritidsnöjeSven på Skarpetegen
2005
21
Ur vårt brevarkiv. (Olika brev från Olga Persson på Halvorsäng till systern Alida i Hästevik).Claes Kennroth
2005
26
Mormor har berättatNils Dunér
2005
27
Några små axplock av vad man kan finna i föreningens mikroficher av kyrkböckerna, i dessa fall främst i Dödboken.Claes Kennroth
2005
28
Om Björlanda och Torslanda i äldre skrifter Torsten Olsson
2005
35
Skolfotoinventeringen, Torslandaskolan småskola 1 och 2, 1955-1956Lasse Andersson
2005
36
Skolfotoinventeringen, Torslanda kyrkskola klass 3-4, 1957-1958Lasse Andersson
2005
36
Skolfotoinventeringen, Sörreds skola 1933Lasse Andersson
2005
37
Skolfotoinventeringen, Hovgårdens skola 1929Lasse Andersson
2005
37
Skolfotoinventeringen, Vitklöverns lekskola klass 2, 1973-1974Lasse Andersson
2005
42
Omslagets tuschteckning. Båtsmanstorp nr.xx Amhult och KärrLennart Perldal
2006
2
Styrelsens årsberättelse 2006Ulla Gustavsson ordf.
2006
4
Året på gårdenMari-Anne Smith
2006
7
Rapport från Bohusläns Hembygdsförbunds årsstämma 2006-09-11Werner Wessberg
2006
9
Utdrag ur ett LagfartsprotokollKurt Blom
2006
10
Om Amhults damm och flygplatsenBo Erikson
2006
12
En gästande förening DIS-Väst på Amhult-LyseUlla Gustavsson / Claes Kennroth
2006
14
En betraktelse, "Tänk om? - Tänk om!"Sven Bernhardsson
2006
16
Johan Alfred Gullbring, minnen och anteckningarSigge Swensson / Torsten Olsson
2006
25
Bokanmälan: "Hällsvik i forna dagar, i ord och bild"Margaretha Svensson
2006
26
Brånsålderssundet i BjörlandaUlla Gustavsson ordf.
2006
28
Ur vårt brevarkivClaes Kennroth
2006
32
Skolfotoinventeringen, Hovgårdens skola åk.7, 1960-1961Lasse Andersson
2006
33
Skolfotoinventeringen, Hovgårdens skola, 1966-1967, barnen födda 1955Lasse Andersson
2006
33
Skolfotoinventeringen, Noleredsskolan klass 1A, 1972-1973Lasse Andersson
2006
34
Skolfotoinventeringen, Torslanda småskola klass 1 och 2, 1955-1956Lasse Andersson
2006
34
Skolfotoinventeringen, Torslandaskolan klass 7AF2, 1983-1984Lasse Andersson
2006
35
Skolfotoinventeringen, Kyrkans förskola 1996-1997Lasse Andersson
2006
35
Skolfotoinventeringen, Torslandaskolan klass 1E, 1970Lasse Andersson
2006
36
Projektrapporter Margaretha Svensson / Kjell Weber / Inger Olson
2006
37
Och julen varade till påska"Lulle" 1951
2006
38
Tillbakablick på året 2006 Ulla Gustavsson, ordförande.
2006
42
Omslagets tuschteckning. Torslanda flygplats på 1940-taletLennart Perldal
2007
3
Åre på gården 2007Margaretha Svensson
2007
5
Bildkavalkad 30-årsjubileum
2007
6
Bohusläns Hembygdsförbunds årsmöte 2007Ulla Gustavsson
2007
8
Hällsvik i forna dagarMargaretha Svensson
2007
9
Rapport från dansbaneundersökningenUlla Gustavsson
2007
12
En by i förändringSven Bernhardsson
2007
14
Björlanda Sockens Mjältbrandsförening 1903-1929
2007
21
Bild Lexby Västergård
2007
22
Ur Julboken till församlingarna i Göteborgs Stift 1966Knut Svensson / Torsten Olsson
2007
25
Pöbelvälde i skärgården, ur Göteborgs Morgonpost 2 augusti 1915
2007
29
Ur vårt brevarkivClaes Kennroth
2007
33
När jag träffade Paul första gången, det var en lustig historiaPelle Engelbrektsson
2007
35
Paul Levin in memoriamPelle Engelbrektsson
2007
36
En drygt hundraårig "skatt" är funnen i BjörlandaPia Magnusson
2007
38
En tillbakablick på året 2007Ulla Gustavsson
2007
40
Skolfotoinventeringen, Lexby småskola klass 1 och 2, 1946-1947
2007
40
Skolfotoinventeringen, Hovgårdens skola klass 5, 6 och 7, 1950-1951
2007
42
Omslagets tuschteckning. Lossby Innegård i Björlanda år 1928Lennart Perldal
2008
2
Styrelsens årsberättelse 2008 Urban Jansson, ordförande.
2008
5
Sven Ericson 80 årMargaretha Svensson
2008
6
Ett berg skänktes... (Keillers park)Ulla Gustavsson
2008
8
Någon som minnsGun Jansson
2008
10
Visionsmöte för framtidenPia Magnusson
2008
12
Skolfotoinventeringen, Småskolan i Torslanda 1947.
2008
13
Hällsvik som jag minns detKerstin Adner
2008
16
En liten tur till starndenAugustes Leopods Torsten (Olsson)
2008
22
Ur gamla protokoll, instruktion för snöskottsfogden år 1880Ulla Gustavsson / Margaretha Svensson
2008
25
Järnvägsförslaget, Göteborg - Sannegården - Hjuvik. 
2008
30
En ny värderingsgrundSven Bernhardsson
2008
32
Lilla Varholmen för första gången svensktElisabeth Blume
2008
33
Köpekontrakt, paraplymakarens tomtköp år 1898.
2008
34
Året på gården 2008Margaretha Svensson
2008
39
Tillbakablick - axplock från media år 2008.Ulla Gustavsson
2008
42
Omslagets tuschteckning. Hovgårdens folkskola år 1911.Lennart Perldal
2009
2
Styrelsens årsberättelse 2009Urban Jansson, ordförande.
2009
5
Födelsedagsfirande på hembygdsgårdenMargaretha Svensson
2009
6
Från mjölkpallen till mejeriet Urban Jansson
2009
13

Landstinget besöker Torslanda

Werner Wessberg
2009
14
Färjeförbindelsen Färjenäs - KlippanMargaretha Svensson
2009
16
Den välbesökta kyrkostämmanWerner Wessberg
2009
18
När Stora Hovgården brannRune Lidö
2009
20
Min första skoldag 1939Mari-Anne Schmidt
2009
21
Skolfotoinventeringen, Storegårdens småskola
2009
22
Skolfotoinventeringen, Lekskolan Gamla Tumlehedsvägen 1970-1971
2009
23
Skolfotoinventeringen, Torslandaskolan klass 1F, 1977-1978
2009
24
"Melis" gård i Björlanda by - då och nuRune Lidö
2009
26
Försvunna ord och ordspråkSven på Skarpetegen
2009
28
Sven Ericson in memoriamWerner Wessberg
2009
29
Eskil Johansson - radiomissionärenKurt Blom
2009
31
Gamla minnen från tiden 1933 till 1948N.D.
2009
38
Året på gårdenPia Magnusson
2009
42
Omslagets tuschteckning. Björlanda Storegården Lennart Perldal
2010
2
Styrelsens årsberättelse Urban Jansson, ordförande.
2010
4
"Oäkta barn" och ensamma mödrarMargaretha Svensson
2010
6
Smén i RödUrban Jansson
2010
11
Vi är alla släkt!Åke Alstmar
2010
15
Svollders undergång, vingalotsar räddar sjömän.Augustes Leopolds Torsten (Torsten Olsson)
2010
24
Processen om södra sockenvägen 1898-99Rune Lidö
2010
34
En förskräcklig historia, mord i Björlanda 1865.Lennart Larsson, Åke Alstmar
2010
38
Året på gården 2010 Pia Magnusson
2010
42
Omslagets tuschteckning. "Olauses i Lund"Lennart Perldal
2011
2
Styrelsens årsberättelse Urban Jansson, ordförande.
2011
9
Rapporter, hemsidan, Torslanda flygplats, kyrkboksregistreringen och båtsmansregistreringen Kjell Weber
2011
10
Kenny - Torslandas "sista" original? Stig Lottkärr
2011
13
Hotad strand (från Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 26 sept. 1958, "Lulle" Karin Johansson) Torsten Olsson
2011
14
Mitt förhållande till Hovgården Taxi - 640040 Rune Lidö
2011
18
Försvunna gårdar Sven på Skarpetegen (Bernhardsson)
2011
25
Gösta Andée, en svensk flygpionjär Ingvar Karlsson
2011
29
Källarvindar Emils Herberts Eva alt. Annas Astrids Eva (Lundgren)
2011
42
Omslagets tuschteckning. "Blå hangaren" Torslanda Flyghamns första hangar och flygledartorn från 1923. Hangaren brann ner i en anlagd brand 1980 den 31 maj. Lennart Perldal
2012
2
Årsberättelse 2012 Urban Jansson
2012
10
Gustaf III nov. 1887 Torsten Olsson
2012
11
En trakt i förvandling Rune Johansson
2012
12
Emils, Charlses och Hovgårdens skola Rune Lidö
2012
14
Kyrkstöten Torsten Olsson
2012
17
Sexmännen Torsten Olsson
2012
19
En föränrad värld Sven på Skapetegen (Sven Bernhardsson)
2012
20
Hjuviks brygga Torsten Olsson
2012
22
En gammal almanacka Sven på Skarpetegen (Bernhardsson)
2012
24
Torslandas gamla affärer, del I, (fortsättning följer i nästa årsbok sid.28). Urban Jansson
2012
42
Omslagets tuschteckning. Första flygrestaurangen på Torslanda Flyghamn. Lennart Perldal
2013
2
Årsberättelse 2013 Urban Jansson
2013
11
Fem kvinnors levnadsöden Torsten Olsson
2013
16
Som jag minns bombfält och Säve flygplats Rune Lidö
2013
22
En 80-årings funderingar Sven på Skarpetegen (Bernhardsson)
2013
23
"Johan i Bönns" väg Werner Wessberg
2013
24
Minnesord Urban Jansson
2013

26

Karussdammar Sven på Skarpetegen (Bernhardsson)
2013
26
Om hästslakt och huddragare Pelle Engelbrektsson
2013
28
Torslandas gamla affärer, del II, (fortsättning från föregående årsbok sid.24). Urban Jansson
2013
40
"Årets bild 2012" Redaktionen
2013
42
Omslagets tuschteckning. Gigg från sekelskiftet 1800-1900. Lennart Perldal
2014
2
Årsberättelse 2014 Urban Jansson, ordförande.
2014
11
Jordens geologiska historia Sven på Skarpetegen (Bernhardsson)
2014
12
Hisingen efter istiden Sven på Skarpetegen (Bernhardsson)
2014
14
Fem kvinnors levnadsöden... Torsten Olsson
2014
16
Rapport från "Måndagsgruppen" Kjell Weber
2014
17
Exempel på bilder i Claes Kennroths bildsamling Kjell Weber
2014
20
Mittuppslaget - "Året på gården 2015-2016" Styrelsen
2014
22
Om en gräsrot kunde tala Tage Danielsson
2014
24
Påskbål och hostmedicin "Lulle"
2014
25
Det var en gång Nisse Dunér
2014
26
Som jag minns Björlanda kyrka Rune Lidö
2014
28
Kyndelsmässetid "Lulle"
2014
29
Marshimmel "Lulle"
2014
30
Lite historier och funderingar 2014 Torsten Olsson
2014
35
Torslanda gamla affärer (del III) Urban Jansson
2014
40
Den stora tystnaden "Lulle"
2014
42
Omslagets tuschteckning - Torslanda by Östergården, "Josefins" och Nordgårdens väderkvarn. Lennart Perldal
2015
2
Årsberättelse 2015 Urban Jansson, ordförande.
2015 15 Björlanda skytteförening Rune Lidö
2015 19 Skärgårdsvinter "Lulle"
2015 20 Mittuppslaget - "Året på gården 2016-2017" Styrelsen
2015
21
Skärgårdsjul "Lulle"
2015
23
Tung snö Kjell Weber
2015 24 Hembygdsföreningen har nu ett bildarkiv på Internet Kjell Weber
2015 26 Minnen och tankar vid en strand Augustes Leopolds Torsten
2015 34 Johannes och kryddsillen "Lulle"
2015 35 Ett annat samhälle Sven på Skarpetegen (Bernhardsson)
2015 36 Hisingens sista fiskeläge Torsten Olsson
2015 37 Dokumentera mera Kjell Weber
2015 38 Grävling och rådjur Kjell Weber
2015 39 Häckla sill i helgen "Lulle"
2015 40 Lilleby Kronogård "Skarpetegen" Sven på Skarpetegen (Bernhardsson)
2015 42 Omslagets tuschteckning - Torslanda Hästevik Sörgård "Gamlebo" år 1920, Ivar Olsson. Lennart Perldal
2016   2016 årsbok kommer i mars 2017.  
2016
2
Årsberättelse 2016 Styrelsen
2016
 
2016
 
2016
20 Mittuppslaget - "Året på gården 2017-2018" Styrelsen
2016
 
2016
 
2016
42 Omslagets tuschteckning - Lennart Perldal
Till första sidan | Tillbaka till föregående sida.
© BjörlandaTorslanda Hembygdsförening © - senast uppdaterad 2016-03-10 wbr.